Stop kinderarmoede nu

Kinderarmoede aanpakken

We willen een eerlijke herverdeling van de kinderbijslag/het groeipakket om zo de kinderarmoede aanzienlijk te verminderen.

Meters en peters van de actie

Doe mee met Peter Adriaenssens (kinderpsychiater), Lieve Blancquaert (fotografe en televisiemaker), Joost Bonte (straathoekwerker) en Marleen Merckx (actrice) en steun deze actie: onderteken de petitie nu!

Over de actie

Het is perfect mogelijk om zonder bijkomende kosten de Vlaamse kinderarmoede drastisch te verlagen.

We roepen alle armoede en middenveldorganisaties, verenigingen, scholen,… op om de actie voluit te steunen en bekend te maken.

We willen een verschuiving in het groeipakket (de kinderbijslag) waarbij gezinnen die het moeilijk hebben meer kinderbijsalg krijgen en andere gezinnen iets minder. De vzw Decenniumdoelen stelt dat het huidige systeem van kinderbijslag de kinderarmoede nauwelijks teruggedrongen heeft. Met een grondige verschuiving in de kinderbijslag kan de kinderarmoede makkelijk met 25 tot 50% verminderen zonder het budget voor de kinderbijslag te verhogen. Het is dus een kwestie van politieke keuzes maken. Welke politicus wil nu niet dat de kinderarmoede daalt?

Niet handelen tegen armoede is een vorm van institutionele kindermishandeling

Peter Adriaenssens

In Canada heeft men bewezen in de praktijk dat het kan.

De kinderarmoede is daar de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd. Dat is het gevolg van een radicale omslag in het systeem van de kinderbijslag, zegt armoede-expert Wim Van Lancker. Vlaanderen heeft op dat gebied een kans gemist.

De Vlaamse regering had beloofd de kinderarmoede te halveren, maar dat is niet gelukt

De Vlaamse regering had in haar vorige regeerverklaring beloofd de kinderarmoede te halveren, maar dat is niet gelukt: de kinderarmoede is zelfs gestegen, in schril contrast dus met Canada. “Je ziet het mooie effect van een radicale beleidskeuze”, zegt Van Lancker.  “Men heeft ervoor gekozen om de kinderbijslag zo te hervormen dat die bijna volledig ten goede komt van de laagste inkomens. Wie goed verdient krijgt minder of zelfs geen kinderbijslag. Dat is een keuze die men bij ons veel minder heeft durven maken.”

“Vlaanderen heeft op dat vlak kansen laten liggen met de recente hervorming van de kinderbijslag. Die hervorming heeft zeker zijn goede kanten, maar bij de fundamentele keuze aan wie men het geld geeft, heeft men niet durven raken aan de middenklasse. We hebben nu een systeem waarbij elk kind ongeacht de achtergrond hetzelfde bedrag krijgt, met voor de laagste inkomens een toeslag”, stelt Van Lancker.

Organisaties die de actie onderschrijven

KRAS Gent vzw
Krijt vzw
Welzijnsschakel Ommekeer vzw